Lesvoorwaarden

1. In- en uitschrijving

Een inschrijving vindt plaats door het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend in te leveren. De inschrijving geldt voor onbepaalde tijd. Uitschrijving dient schriftelijk te gebeuren aan het einde van het seizoen.

2. Seizoen

Duur van het seizoen is 12 maanden waarin 36 lessen plaatsvinden.

3. Lestijd/Lesdag

In overleg met de leerling(e) wordt aan het begin van ieder seizoen een vaste lesdag en lestijd afgesproken.

4. Verzuim

Het verzuim van lessen door de leerling(e) geeft geen recht op gedeeltelijk of gehele terugbetaling van lesgeld. Tevens kunnen door de leerling zelf verzuimde lessen niet worden ingehaald.

5. Betaling

De kosten van de 36 lessen worden opgedeeld in 12 maandelijkse termijnen die uitsluitend via automatische incasso zullen worden afgeschreven van september t/m augustus.

LET OP !
Wanneer de leerling(e) om welke reden dan ook besluit om voortijdig te stoppen met de lessen d.w.z voor het daadwerkelijk einde van het seizoen, dan zal Rhythm Impact eenmalig € 85,- incasseren na de laatst gevolgde les. Wanneer dit bedrag is geincasseerd, is de leerling(e) vrijgesteld van verdere betalingen en zal hij/zij officieel worden uitgeschreven.

6. Vakantie

Het vakantierooster is na te lezen op de website.

7. Instrumenten en leermiddelen

Van de leerlingen wordt verwacht dat zij de beschikking hebben over een geschikt drumstel, zodat er naast de lessen regelmatig gestudeerd kan worden. De aanschaf van studieboeken en / of ander studiemateriaal is voor de rekening van de leerling(e).