Inschrijven

Door het verzenden van dit inschrijfformulier geeft u toestemming aan Rhythm Impact om doorlopende incasso-opdrachten (lesgelden) te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving dan kunt u deze terug laten boeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Het lesgeld wordt in 12 maandelijkse termijnen van uw bank/giro afgeschreven.